Sort: newest | most visited

Quick Search
Search for
Find listings where the title contains
and the description contains
and the donor name contains
and the DP bio contains
Category
Administrācija
Armija
Atpūta, brīvais laiks
    • draugi
    • ciemošanās
    • pastaigas, pikniki
    • ceļošana, ekskursijas
    • vasaras nometnes
    • citi
Atvadīšanās
Bēgļu gaitas, karš ierašanās DP nometnēs
Bēres, kapi
Bērni
Biedrības
Darbs, peļņa
    • melno vienības
    • citi
Dzīvnieki
Ģimenes fotogrāfijas
Individuāli portreti
Izceļošana no Vācijas
Izglītība
    • bērnudarzs
    • skola, ģimnāzija
    • universitāte
    • arodapmācība
    • citi
Kāzas
Korporācijas
Kultūra
    • dejas, balets
    • kori, dziedāšana
    • teātris
    • mūzika, koncerti
    • izstādes, sarīkojumi
    • māksla
    • literatūra
    • rokdarbi
    • citi
Latvijas simboli
Nometņu vide
    • dzīvojamās ēkas
    • iekštelpas
    • nometņu teritorija
    • nometņu tuvējā apkaime
    • sabiedriskās ēkas
    • citi
Pārcelšanās
Pazīstami cilvēki
Politika
Sadzīve
    • apģērbs
    • ikdienas darbi
    • pārtika, ēsana
    • citi
Skauti, gaidas
Sports
    • basketbols
    • futbols
    • šahs
    • sporta svētki
    • vingrošana
    • volejbols
    • citi
Svētki
    • 18. novembris
    • dzimšanas un vārda dienas
    • Jāņi
    • Lieldienas
    • Ziemassvētki
    • citi
Tautastērpi
Ticība
    • baznīcu ēkas
    • dievkalpojumi
    • iesvētības
    • katoļi
    • kristības
    • luterāņi
    • citi
Veselība

130 fotogrāfijas
39 fotogrāfijas
1 fotogrāfijas